Naročnik

Slovenska turistična organizacija

Leto

2020, 2021

O projektu

V sklopu opredeljenih 14 vsebinskih tematik na temo Zelene sheme slovenskega turizma ter trajnostne ponudbe destinacij in ponudnikov z znakom Slovenia Green, smo za vsako tematiko pripravili strokoven članek oz. zeleno zgodbo s pregledom aktualnosti, zanimivosti, predlogom fotografij in povezanih vsebin. Zgodbe temeljijo na prepoznavnih zelenih atributih vključenih deležnikov in njihovemu prispevku k trajnostnemu razvoju turizma.

Kategorija
  • Marketing