Naročnik

RIC Bela Krajina

Leto

2017

O projektu

Na podlagi analize stanja smo opredelili razvojne in trženjske ukrepe za nadaljnji razvoj turizma v destinaciji. Produktni razvoj smo osnovali na treh produktnih stebrih, na ravni destinacijskega managementa pa predlagali vzpostavitev enega, skupnega belokranjskega DMO-ja.

Kategorija
  • Marketing
  • Načrtovanje