Naročniki

Zavod za turizem Maribor, LTO Laufar Cerkno, Razvojni center Novo mesto idr.

Leto

2021

O projektu

Kaj prinaša turizem po covidu? Na to vprašanje skušamo odgovoriti na triurni delavnici, na kateri predstavimo posledice covida na turistično dejavnost in največje izzive, ki jih covid prinaša v naslednjih letih. Poseben poudarek namenimo kakovosti in komunikaciji v turizmu v luči izvajanja storitev med pandemijo in po njej ter pregledu dobrih praks in rešitev.

Kategorija
  • Izobraževanje