GoodPlace - zeleni partner v turizmu

Zgodba Zavoda Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace se je začela leta 2012. Skupina ustanoviteljev Zavoda GoodPlace je imela že takrat dolgoletne izkušnje iz slovenskega pa tudi mednarodnega prostora na različnih področjih: v razvoju trajnostnega turizma, na področju družbene odgovornosti, v promociji, izobraževanju, raziskovanju, kongresni industriji, turističnem vodenju, oblikovanju turističnih produktov ter razvoju inovativnih idej in tehnoloških rešitev.

Vse od začetka je bil primarni namen zavoda implementiranje trajnostnih načel v slovenski, evropski in globalni turistični sektor. Ta namen uresničujemo skozi sodelovanja z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, destinacijami in drugimi deležniki v turizmu.

Do danes je GoodPlace postal eden od vodilnih partnerjev zveze Green Destinations v regiji, predstavnik certifikata Travelife za hotele in turistične agencije ter skupaj s partnerji iz Slovenije in tujine sodeloval na več kot 60 projektih.
Skupaj s slovensko turistično organizacijo smo razvili večkrat nagrajeno certifikacijsko shemo Slovenia Green. Smo akreditirani partnerji za implementacijo in koordinacijo Slovenia Green ter predstavnik konzorcija Slovenia Green, s katerim destinacije, ponudnike nastanitev in turistične agencije osveščamo o bolj trajnostnemu turizmu.
Leta 2016 je GoodPlace podprl ustanovitev turistične agencije Visit GoodPlace, ki ponuja zelene produkte. V letu 2019 smo vzpostavili predstavništvo GoodPlace Portugalska na Azorih ter postali partnerji iniciative za umikanje plastike za enkratno uporabo iz vseh sektorjev NoMorePlastics.

0 +

Članov zelene sheme

0 %

Predani trajnostnemu razvoju turizma

0 +

Izpeljanih projektov

Poslanstvo

Razvoj okolja, v katerem imajo prostor inovativne podjetniške iniciative, temelječe na trajnostnem razvojnem konceptu, kjer se kopičita znanje in izkušnje in kjer se razvijajo in implementirajo projekti, ki spodbujajo trajnostni in inovativni razvoj slovenskega in mednarodnega turizma.

Vrednote

Trajnost - na GoodPlacu se trudimo za zeleno prihodnost

Inovativnost - vedno smo naklonjeni novim idejam in rešitvam

Sodelovanje - do najboljših rezultatov lahko pridemo le s partnerstvi in dobrimi medsebojnimi odnosi

Vizija

Postati ena vodilnih organizacij na področju razvoja trajnostnega turizma v Evropi in svetu, ki bo z inovativnimi rešitvami prispevala k bolj trajnostnemu razvoju v turističnem sektorju.

Mednarodna članstva, predstavništva in strateška partnerstva

Global Sustainable Tourist Council

člani GSTC in Destination Stewardship Working Group

Green Destinations

predstavniki in partnerji

Travelife

predstavniki

Slovenska turistična organizacija

strateško partnerstvo

Nea Culpa

strateško partnerstvo

GoodPlace - GoodPeople

Ekipa z več kot 10-letnimi izkušnjami na področju trajnostnega turizma.

Kontakt

Imate idejo za sodelovanje? Pišite nam!