O projektu

Projekt SUSTOURISMO preko povezovanja turističnih in prevoznih storitev v integralno turistično ponudbo povezuje ključne deležnike turizma in javnega prevoza s ciljem zmanjšanja ogljičnega odtisa turizma in trajnostnega ozaveščanja turistov. V okviru naročila so bile izvedene aktivnosti pilotnega projekta: Trajnostni krog po Ljubljanskem barju, z namenom izdelave prostorskih turističnih vsebin in testiranja aplikacije »SUSTOURISMO« (Google Play / Apple Store). Glavne naloge projekta so vključevale idejno zasnovo in vsebinsko izdelavo dveh turističnih paketov (geolocirane kolesarske poti in tematske točke, priprava tekstovnega, slikovnega in video materiala) – dveh kolesarski tur, ki vključujeta ter združujeta naravno in kulturno dediščino, lokalne turistične ponudnike in javni potniški promet na območju v celosten turističen produkt. Izdelan je bil tudi načrt za promocijsko kampanjo pilotnega projekta na slovenskem trgu.

Kategorije
  • Razvoj produktov
  • Kolesarski turizem
  • Rešitve
  • Načrtovanje
  • Marketing
Barje_Sveta Ana