O projektu

V okviru USAID projekta razvoja trajnostnega turizma v Bosni in Hercegovini smo pripravili celostno strategijo razvoja outdoor turizma v Bosni in Hercegovini.

Na podlagi analize in sodelovanja s ključnimi deležniki smo identificirali glavne izzive ter določili ključna področja in ukrepe, ki bodo pripomogli k nadaljnji rasti in trajnostnemu razvoju outdoor turizma v tej državi. Glavno vodilo smernic, ki se nanašajo na področja managementa, pravne ureditve, človeških virov, razvoja produktov in trženja, je izboljšati trajnost ter povečati vrednost tega turističnega sektorja s sodelovanjem, promocijo ter razvojem produktov z višjo dodano vrednostjo.

Kategorije
  • Rešitve
  • Načrtovanje
goodplace-usaid-reference-bosnia