O projektu

Ker se Kočevsko kot turistična destinacija razvija zelo hitro in ker je en izmed glavnih destinacijskih produktov doživetje narave, je bilo smiselno povečati in diverzificirati ponudbo opazovanja ter jo primerno nagovoriti z razvojem novega produkta “Foto lov na divje živali”.

Torej s produktov foto lova smo zapolnili vrzel, ki bo kratkoročno (v letu ali dveh) omogočila razširitev obstoječih kapacitet za opazovanje in dolgoročno nadgradila obstoječi produkt v smislu kvalitete same izkušnje ter pritegnila novo, zelo nišno, a cenovno ne občutljivo ciljno skupino fotografov divjih živali. V sodelovanje smo pritegnili podjetje Rihter, ki je izdelalo načrte in nato tudi končne foto lov opazovalnice v sklopu njihovega CSR politike ter Kočevski les, ki zagotavlja material za izdelavo opazovalnic. Istočasno smo s pomočjo mednarodnega strokovnjaka, ki smo ga pripeljali na kočevsko tudi izvedli izobraževanje za lokalne vodnike, ki bodo izvajali samo opazovanje. Pripravili smo enodnevni in večdnevni program foto lova.

Kategorije
  • Razvoj produktov
  • Načrtovanje
  • Izobraževanje
Fotolov na Kočevskem