Naročnik

Zavod za turizem Ptuj, Zavod za turizem TRG Vipava, LTO Rogla Zreče, Zavod za turizem Cerklje, Zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Zavod za turizem Idrija, Zavod za turizem in kulturo Kočevje, Zavod za turizem in kulturo Kranj

Partnerji

Leto

2023

O projektu

V letu 2023 smo izvedli 8 izobraževanj o trajnostnem turizmu za različne ponudnike turističnih storitev v slovenskih destinacijah. To pomeni, da smo najmanj 540 minut govorili o trajnosti in z raznovrstnimi vsebinami v sodelovanju z destinacijami nagovarjali k ‘akciji’.

Tako smo predstavili preteče izzive sodobne turistične industrije, obenem pa jih naslovili z mnogimi spodbudnimi globalnimi, evropskimi in slovenskimi odzivi oz. iniciativami. Z veseljem smo osvetlili trende v trajnostnem turizmu in spodbujali udeležence, da ‘zagrizejo v kislo jabolko’ podnebnih sprememb in ogljičnega odtisa. Osveževali smo znanje udeležencev o Zeleni shemi slovenskega turizma in korakih za pridobitev znaka Slovenia Green za ponudnike, v tem oziru pa natančno predstavljali tudi vse primarne znake v shemi.

Najbolj praktično, z veliko primeri dobrih praks in konkretnimi napotki pa zagotovo krepimo razumevanje principov trajnostnega poslovanja. Na koncu tovrstnih predavanj so udeleženci bogatejši za spoznanja o varčni rabi vode, energije in ustreznem ravnanju z odpadki, vključno z odpadno hrano.

Kategorije
  • izobraževanje
Izobraževanje o turizmu, Kranj.