O projektu

Projekt »Razvoj prototipa bodočega nacionalnega informacijskega središča« (NIS), katerega naročnik je Slovenska turistična organizacija, je potekal v sodelovanju z IGEA kot vodilnim partnerjem in Inova IT, Numo in Hosting.

NIS je ključni in najobsežnejši del Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022–2026 ter osrednje orodje za spremljanje ciljev aktualne Strategije slovenskega turizma. Ko bo v celoti implementiran, bo to edinstveno podatkovno in informacijsko središče za merjenje učinkov turizma, ki bo različnim deležnikom predstavljal osnovo za podatkovno podprto odločanje. Orodje bo močno povezano tudi z Zeleno shemo slovenskega turizma, in sicer na način  integracije (avtomatsko zbiranje podatkov), digitalizacije (ročnih postopkov in upravljanja sheme) in predvsem optimizacije delovnega procesa za nosilce znaka Slovenia Green.

V intenzivnih štirih mesecih smo pripravili 45 primerov uporabe (t.i. use cases), klikabilen prototip, celotno analizo podatkovnih virov in poslovni načrt. Komponente, pripravljene v fazi prototipa, bodo predstavljale vsebinsko osnovo za izvedbeno fazo v naslednjih dveh letih (do 31.12.2025).

Projekt se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO, Nadgradnja ZSST).

Kategorije
  • Načrtovanje
  • Rešitve