O projektu

Projekt STAR Cities (Trajnostni turizem za privlačnost obrečnih mest) se osredotoča na varovanje, spodbujanje in razvoj naravne dediščine in biotske raznovrstnosti v obrečnih mestih. Namen projekta je razvoj celotnih turističnih ekosistemov obrečnih mest ter ustvarjanje inovativnih rešitev za trajnostni razvoj turizma.

V okviru projekta STAR Cities smo pripravili regionalno oceno z analizo stanja za območje Ljubljanskega barja in obrežja Ljubljanice. Poleg teritorialne analize s pregledom turistične ponudbe, naravnih in kulturnih znamenitosti, smo pripravili pregled dobrih praks trajnosti na tem območju. V sodelovanju z deležniki smo pripravili osnutek natečajne naloge za vzpostavitev vstopne točke v krajinski park Ljubljansko barje.

Kategorije
  • Rešitve
  • Načrtovanje
Projekt STAR cities