Naročnik

Slovenska turistična organizacija

Leto

2020

O projektu

Ker močno verjamemo, da turistični vodniki igrajo ključno vlogo pri oblikovanju zelene zgodbe slovenskega turizma, smo v sklopu Konzorcija Slovenia Green organizirali in izvedli štiri izobraževanja o trajnostnem turizmu za turistične vodnike.

Vsako izmed izobraževanj je bilo namenjeno vodnikom iz posamezne makro destinacije – prvo vodnikom iz Termalne Panonske Slovenije, drugo vodnikom iz Mediteranske Slovenije, tretje vodnikom iz Osrednje Slovenije in zadnje vodnikom iz Alpske Slovenije. Vodnikom smo predstavili pomen in temeljna načela trajnostnega turizma ter prikazali potencialne negativne vplive konvencionalnega turizma na destinacijo. Podrobno smo jim predstavili Zeleno shemo slovenskega turizma in njene uspehe.

Na vsakem izobraževanju so deležniki iz dotične makro destinacije predstavili tudi nekaj dobrih praks. Na primeru našega trajnostnega kolesarskega produkta Bike Slovenia Green smo govorili o zelenih napotkih za turistične vodnike in vodnike pozvali k deljenju svojih izkušenj.

Category
  • Izobraževanje
vodniki
zeleni vodniki