Naročnik

Skupnost občin Slovenije

Leto

2017

O projektu

Za vodilno destinacijo Zgornje savinjska dolina smo oblikovali tri nove integralne turistične produkte.

Kategorija