Leto

2023

O projektu

V skupini Terme Olimia se zavedajo, da morajo delovati trajnostno, če želijo biti pri tem uspešni, pa tudi premišljeno. Velika turistična podjetja, kot so Terme Olimia, morajo uravnotežiti, uskladiti in enakovredno nasloviti ekonomsko, okoljsko in družbeno-kulturno trajnost in z njo povezano uspešnost. Da bi bili pri tem še boljši in bi nadgradili dosedanje aktivnosti na tem področju, smo v sodelovanju z naročnikom pripravili strategijo trajnostnega poslovanja za celotno skupino (Terme Olimia in Terme Tuhelj). V dokumentu smo opredelili 22 konkretnih ukrepov s področja dviga trajnostnega poslovanja skupine s časovnico.

Kategorije
  • Načrtovanje
  • Rešitve