slovenia-green-logo
O projektu

Smo avtorji in akreditirani partnerji nacionalne sheme za spodbujanje trajnosti Slovenia Green, ki razvoj in vpeljevanje trajnostnih praks spodbuja tako na ravni destinacij kot tudi na ravni posameznih turističnih ponudnikov. Skrbimo za razvoj sheme in sodelujemo pri načrtovanju ter izvajanju aktivnosti. Smo tudi predstavniki Konzorcija Slovenia Green, ki povezuje in združuje certificirane destinacije ter ponudnike.

Kaj?

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN. Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je tako orodje za oceno kot tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja.

Kdo?

Zavod Tovarna trajnostnega turizma v projektu nastopa kot akreditiran partner Slovenske turistične organizacije, ki je lastnica in upraviteljica sheme. Shemo skupaj redno evalviramo in nadgrajujemo. Kot avtorji sheme in lastniki licence za ocenjevanje po globalnem orodju Green Destinations Standard izvajamo različne delavnice, usposabljamo zelene koordinatorje in nudimo pomoč pri vpeljevanju zelenih znakov.

Kdaj?

Shema je bila dokončno razvita in je začela delovati leta 2015, ko so se v projekt vključile prve pilotne destinacije in turistična podjetja. Do danes se je mreža trajnostno naravnanih destinacij in ponudnikov razširila po vsej državi. Trenutno združuje kar 48 destinacij, 40 nastanitev, 4 parke in 2 turistični agenciji.

Zakaj?

Razvoj trajnostnih oblik turizma je nujen, če želimo ohraniti najlepše kotičke našega planeta in odkrivanje le-teh omogočiti tudi prihodnjim generacijam. Ključni strateški cilj projekta je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem in tako (p)ostati privlačna zelena in zdrava destinacija. Z željo po združitvi vseh prizadevanj za razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji v pregleden in mednarodno primerljiv sistem, je bila Zelena shema razvita predvsem z namenom, da destinacijam in turističnim ponudnikom ponudi konkretno orodje za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. Vključitev v shemo članom omogoča koristi na ravni strokovne pomoči pri razvoju trajnostnega turizma in na ravni promocije.

0 destinacij

0 nastanitev

0 naravni parki

0 turističnih agencij

0 turistična znamenitost

Kako?

Shema temelji na globalnih kriterijih, obenem pa upošteva nacionalne značilnosti in zahteve. Destinacije so ocenjene po globalnih kriterijih standarda Green Destinations, ki je priznan s strani Global Sustainable Tourism Councila, ponudniki pa morajo imeti enega izmed mednarodno uveljavljenih znakov, ki jih priznava shema. Ravni sta tesno povezani, saj destinacija svoje ponudnike spodbuja k trajnostnemu delovanju. Zaščitena območja oziroma parki se lahko vključijo s podpornim znakom ali na način destinacij, plaže pa le s pridobitvijo podpornega znaka.

Glede na stopnjo doseganja kriterijev lahko destinacije prejmejo bronast, srebrn, zlat ali platinast znak. Med ponudniki lahko znak Slovenia Green pridobijo nastanitve, turistične agencije, atrakcije in restavracije. Člani sheme se lahko včlanijo v Konzorcij Slovenia Green, katerega delovanje je usmerjeno v povezovanje, delitev dobrih praks in dodatno promocijo.

Zaradi svoje inovativnosti, celostnega pristopa, razvojne naravnanosti in možnosti mednarodne primerjave, je Zelena shema prejela številna priznanja in nazive, med njimi National Geographic Destinations Leadership Award.

Slovenia Green Platinum
slovenia green gold
slovenia-green-silver
slovenia-green-bronze
slovenia-green-park
slovenia-green-accommodation
slovenia-green-agency
slovenia green attraction
slovenia-green-beach