Naročnik

GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit)

Leto

2021-2022

O projektu

Po vzoru Zelene sheme slovenskega turizma smo pod okriljem GIZ-a v sodelovanju s ključnimi ministrstvi in uradi iz Bosne in Hercegovine zasnovali model z delovnim nazivom “Zelena shema Bosne in Hercegovine”. Model predvideva vzpostavitev nacionalnega sistema certificiranja podjetij in destinacij v BiH, ki sloni na slovenskih izkušnjah, vendar je prilagojen lokalnim razmeram.

Kategorije
  • Razvoj