O projektu

V sodelovanju s podjetjem Provobis smo za destinacijo Srce Slovenije (občini Litija in Šmartno pri Litiji) izdelali krizni načrt, katerega glavni cilj je zmanjšati tveganja za nastop najbolj verjetnih kriz in se pripraviti na učinkovit odziv v primeru njihovega nastopa. Krizni načrt poleg ukrepov in aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v času pred krizo zato, da zagotovimo čim višjo stopnjo pripravljenosti na morebiten pojav krize z vplivom na turizem v destinaciji, vključuje tudi navodila in smernice za aktivacijo.

Kategorije
  • Načrtovanje