Naročnik

B&B Hotel Ljubljana Park

Leto

2017

O projektu

Kot zunanji strokovnjaki smo sodelovali pri izvajanju ciljnega raziskovalnega programa (CRP) z naslovom Smernice za management turističnih destinacij na podlagi modelov nosilnih zmogljivosti in turističnih tokov. Z naročnikom in ZRC SAZU smo razvili orodje, ki bo destinacijam v pomoč pri analizi nosilnih zmogljivosti.

Kategorija
  • Marketing