Pridobivanje zelenih znanj

Na Zavodu GoodPlace združujemo znanja s širokega področja trajnostnega razvoja turizma. Povezujemo vrsto strokovnjakov, ki lahko za vas izvedejo izobraževanja po meri, prilagojeni vašim potrebam in izzivom. Izobraževanja izvajamo v obliki treningov za vaše zaposlene, kot tudi za ponudnike v vaši destinaciji.

Organiziramo in izvajamo tudi študijske obiske in oglede primerov dobrih praks.

Za vas izvajamo izobraževanja z različnih področij:
 • Usposabljanja v povezavi s certifikatom Slovenia Green za destinacije
 • Svetovanje v povezavi s certifikatom Travelife za hotele in za turistične agencije
 • Izobraževanja o trajnosti (certifikati, upravljanje z odpadki, energijo, vodo, odpadno vodo, prilagajanje na podnebne spremembe, plastika v turizmu …)
 • Izobraževanja na področju destinacijskega managementa
 • Izobraževanja na področju razvoja turističnih produktov
 • Izobraževanja na področju razvoja 5* doživetij
 • Izobraževanja na področju outdoor turizma in kolesarskega turizma
 • Organizacija in izvedba študijskih obiskov in ogledov primerov dobrih praks

Strateško načrtovanje razvoja trajnostnega turizma

Proces ocenjevanja trajnostnega poslovanja je osnova za postavljanje ciljev in strateško načrtovanje je pot do zastavljenih ciljev.
Naše aktivnosti vključujejo:
 • Priprava razvojnih in promocijskih strategij turizma za destinacije
 • Priprava akcijskih načrtov trajnostnega razvoja turizma za destinacije in ponudnike
 • Razvoj kolesarskih turističnih destinacij in produktov
 • Razvoj trajnostnih turističnih produktov

Naše reference

Preberite si več o naših zadnjih projektih.