Naročnik

Slovenska turistična organizacija

Leto

2020

O projektu

Da bi se slovenski turizem še naprej razvijal trajnostno, smo v sodelovanju z zelenimi destinacijami in ponudniki identificirali tri ključna tematska prednostna področja delovanja za leti 2021 in 2022, ki jih želimo v Sloveniji strateško nasloviti. Roadmap Slovenia Green določa ukrepe in aktivnosti, ki naj bi se izvajale v naslednjih nekaj letih z namenom:

  • Krepitve lokalih nabavnih verig,
  • Umikanja plastike in zmanjševanja odpadkov v turizmu (vključno s količinami zavržene hrane) ter
  • Krepitve vključevanja lokalnega prebivalstva v načrtovanje turističnih politik.
Kategorija
  • Načrtovanje