O projektu

Za destinaciji Kočevsko in Belo krajino smo izvedli marketinško kampanjo za promocijo poti Slovenia Green Capitals Route (SGCR). Promocija Slovenia Green Capitals route je bila razdeljena na več postavk, in sicer:

  • Postavitev »landing« strani
  • Facebook oglaševanje
  • Google oglaševanje
  • E-mail marketing
  • Delo z vplivnico

Tekom kampanje smo pridobili 294 naslovov, na katere smo poslali navigacijske pakete, nato pa še serijo treh e-novic. Predviden ekonomski učinek v enem letu: število prenosov navigacijskega paketa x povprečna velikost skupine x število dni na turi x povprečna poraba na dan: 294x3x2,5×100= 220500 EUR.

Kategorije
  • Marketing
  • Kolesarski turizem
  • Razvoj produktov
Slovenia Green Capitals Route marketinška kampanja