slovenia-green-konzorcij
O projektu

Za usmerjeno delovanje na področju razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji je ključno aktivno sodelovanje med destinacijam, turističnimi ponudniki in drugimi akterji razvoja turizma. V ta namen smo v partnerstvu s Slovensko turistično organizacijo ter zainteresiranimi destinacijami in ponudniki, ki so vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma, leta 2016 ustanovili Konzorcij Slovenia Green.

Poslanstvo

Povezovanje vseh zelenih posameznikov in ekip tako v destinacijah kot tudi v podjetjih in interesnih združenjih v skupni formalni konzorcij. Konzorcij deluje kot enotno telo, katerega namen je razvoj trajnostnih turističnih destinacij in ponudbe ter oblikovanje in razvoj zelenih inovativnih produktov tako na lokalnem kot tudi nacionalnem nivoju. Konzorcij zastopa interese svojih članov in sledi strateškim razvojnim usmeritvam slovenskega turizma.

Aktivnosti
1.

Izobraževanje za destinacije in turistične ponudnike na področju uvajanja trajnostnega poslovanja (za potrebe implementacije Zelene sheme);

2.

Oblikovanje razvojnega središča za razvoj trajnostnih inovativnih turističnih produktov in rešitev znotraj turističnih podjetij in destinacij;

3.

Oblikovanje inkubatorja zelenih podjetniških idej;

4.

Vzpostavitev centra raziskav na področju inovativnih turističnih produktov in priložnosti za njihovo uvajanje v sodelovanju z interesnimi združenji, regionalnimi in lokalnimi turističnimi organizacijami, občinami in raziskovalnimi institucijami.

Člani Konzorcija Slovenia Green

Destinacije:

 • Bela krajina
 • Blagajeva dežela
 • Bled
 • Bohinj
 • Brda
 • Celje
 • Cerklje na Gorenjskem
 • Cerkno
 • Hrpelje Kozina
 • Idrija
 • Kamnik
 • Kočevsko
 • Laško
 • Lenart
 • Ljubljana
 • Ljubno ob Savinji
 • Maribor
 • Miren Kras
 • Moravske Toplice
 • Nova Gorica
 • Podčetrtek
 • Ptuj
 • Radlje ob Dravi
 • Razkrižje
 • Rogaška Slatina
 • Rogla – Zreče
 • Sevnica
 • Slovenj Gradec
 • Solčava
 • Sveta Ana
 • Šentjur
 • Tržič
 • Velenje
 • Vipavska dolina
 • Žalec

Turistični ponudniki:

 • B&B Hotel Ljubljana Park
 • Bioterme Mala Nedelja
 • Visit Goodplace
 • Hiške slovenske Istre
 • Hotel St. Daniel
 • Hotel Wellness Park Laško (Thermana Park Laško)
 • Kamp Koren
 • Roundabout Travel
 • Terme Snovik
konzorcij slovenia green
konzorcij slovenia green
konzorcij slovenia green