»NOVA NORMALNOST« MORA BITI ŠE BOLJ TRAJNOSTNA

Opozarjamo na izjemen pomen trajnostnih ukrepov in rešitev ob ponovnem zagonu slovenskega turizma.
Konzorcij Slovenia Green je združenje destinacij in ponudnikov, ki so pridobili certifikat Slovenia Green, poleg tega pa je GoodPlace, kot predstavnik Konzorcija, tudi akreditiran partner Slovenske turistične organizacije za izvajanje Zelene sheme slovenskega turizma. To pomeni, da tako Konzorcij kot GoodPlace aktivno delujeta na področju razvoja trajnostnega turizma, v teh časih pa aktivno iščemo prave poti v obdobju rahljanja ukrepov in zagona turizma.
Glede na to, da so se začele pripravljati smernice, kako v času sproščanja ukrepov dalje razvijati slovenski turizem, smo v okviru Konzorcija Slovenia Green odprli pogovor na temo, kaj nas čaka in kako se bomo morali privaditi novi realnosti. Ugotavljamo, da gre marsikateri ukrep v smer, ki lahko začne spodkopavati temelje Zelene sheme slovenskega turizma, kar nas izjemno skrbi.
Zato smo oblikovali apel in pobudo vsem institucijam, da je ob uvajanju novih ukrepov nujno potrebno razmišljati o upoštevanju vseh stebrov trajnosti ter iskati rešitve na način, da še vedno sledimo ključni usmeritvi slovenskega turizma. Prav tako ugotavljamo, da smo v času, ko je potreben res jasen razmislek, kako in kam usmeriti naš turizem, in pri tem trajnost nedvomno stopa še toliko bolj v ospredje.
Poleg reševanja ukrepov na področju zdravja in varnosti bo nujno treba okrepiti dialog z lokalnimi skupnostmi in intenzivno graditi na povrnitvi zaupanja v turizem. Pri tem je Zelena shema z vsemi svojimi orodji lahko ključni mehanizem, saj ima že vzpostavljene načine sodelovanja in povezovanja.  Zaradi zgoraj zapisanega je nujno, da v tem obdobju okrepimo razvojne aktivnosti in prek njih pomagamo destinacijam in ponudnikom, da se bodo čim bolj uspešno spopadle z novo realnostjo in jo obrnile v prid bolj zdravem okolju, uspešnemu turizmu in predvsem zadovoljnim lokalnim skupnostim in obiskovalcem.
Ocenjujemo, da je to čas, ko je potreben pameten in trajnosten razmislek, predvsem pa pametna reakcija in akcija. Le na ta način bomo lahko ohranili prednost kot zelena, varna in zdrava destinacija.

Preberite si apel Konzorcija Slovenia Green v celoti

Preberi
apel-konzorcija-slovenia-green